PERSONVERNERKLÆRING


 

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for Fotograf Yngvill Salvesen sitt nettsted www.yngvillsalvesen.no. Fotograf Yngvill Salvesen er behandlingsansvarlig.

Personopplysninger som behandles
Fotograf Yngvill Salvesen samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Informasjon som innhentes:

  • For og etternavn

  • Adresse

  • Telefon

  • Epost

Hva slags informasjon innhentes?
Fotograf Yngvill Salvesen samler inn opplysninger gjennom kontaktskjema på nettsiden, meldinger via Facebook eller e-post. Det er frivillig å oppgi informasjon. Hvis du velger å ikke oppgi opplysningene, kan jeg være forhindret fra å gi tilgang til tjenester og produkter.

Formålet med informasjonen som innhentes
Informasjon som innhentes brukes for å kunne kommunisere med deg som kunde, opprette kundekonto, utføre tjenestene mine, tilby relevante produkter og yte god service. Kundekontoer baseres kun på informasjon som du frivillig gir meg. Jeg henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet lagres i Fiken regnskapsprogram ved opprettelse av kundeforhold.

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte post@yngvillsalvesen.no 

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Fotograf Yngvill Salvesen bruker underleverandører til å levere deler av tjenestene. Slike underleverandører kan i noen tilfeller måtte behandle personopplysninger på vegne av meg, men dette er sjeldent.

Samtykke
Ved innsending av skjema samtykker du til at jeg kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter
Som bruker av nettsiden har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som jeg behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener at Fotograf Yngvill Salvesen ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.